Czy można poprawić efektywność procedur implantologicznych - perspektywa ogólnoustrojowa?

Dr n. med. Edyta Biernat-Kałuża Dr n. med. Edyta Biernat-Kałuża 25 lutego 2017, sobota 11:30 – 12:40

Wykład będzie poświęcony ogólnoustrojowemu spojrzeniu na poprawę skuteczności procedur implantologicznych, przede wszystkim w aspekcie lepszego wgajania implantów. Szczególny nacisk zostanie położony na ogólnoustrojowe zapalenie - jego diagnostykę i redukcję zarówno poprzez szerokorozumianą farmakoterapię, jak i z wykorzystaniem metod niefarmakologicznych, np. medycyny żywienia i innych metod stylu życia.

Zostaną przedstawione możliwości diagnostyczne, dzięki którym u Pacjenta poddanego zabiegowi implantacji ulegnie zmniejszeniu ryzyko powikłań. W aspekcie reumatologicznym zostanie przedstawione najbardziej optymalne postępowanie u Pacjenta leczonego bisfosfonianami lub Prolią. Uczestnicy poznają najnowsze rekomendacje dotyczące profilaktyki niedoborów witaminy D3 oraz leczenia w zależności od pory roku, masy ciała i wieku.