Jak możemy uniknąć niepomyślnych rezultatów w chirurgii wokół implantów i periodontologiczno-plastycznej?

Wiedza - myślenie - wykonanie kliniczne

Dr Rino Burkhardt, DMD Dr Rino Burkhardt, DMD 25 lutego 2017, sobota 10:00 – 11:15

W periodontologii i implantologii powikłaniem chirurgicznym nazywany jest niekorzystny przebieg leczenia spowodowany przez stan zdrowia lub samą operację. W wielu przypadkach szkodliwe działania niepożądane wynikają z błędu decyzyjnego lub niewłaściwego postępowania. W takich sytuacjach, niepożądany rezultat spowodowany jest błędem w leczeniu, a nie przez komplikacje.

Celem wykładu jest rzucenie światła na kluczowe czynniki dotyczące kształtu płata flap design, jego mobilizacji i adaptacji do właściwego planowania interwencji chirurgicznej w celu uniknięcia błędów w leczeniu. W zależności od złożoności danego zadania decyzje mogą być bardziej analityczne lub nieformalne/ intuicyjne.

Oprócz umiejętności "nietechnicznych" (decyzyjnych), które nadają kierunek postępowaniu chirurgicznemu, wykład skupi się na umiejętnościach technicznych, takich jak stabilność dłoni, koordynacja obu dłoni i precyzja palców. W technicznie wrażliwych interwencjach, sprawność manualna silnie wpływa na integralność i stabilność ran oraz przebieg gojenia.

Właściwe decyzje i sprawność manualna przekładają się na bezpieczną opiekę chirurgiczną.