Teoria i koncepcja leczenia interdyscyplinarnego, planowanie leczenia, przypadki

Prof. dr Giulio Rasperini, DDS, PhD Prof. Dr Giulio Rasperini, DDS, PhD 25 lutego 2017, sobota 14:00 – 15:15

Pacjenci z chorobą przyzębia mogą doświadczać patologicznego przemieszczania się zębów z powodu urazu zgryzu i zmniejszenia wsparcia kości, często utratą kości. Niestety, może to być związane z estetycznym uszkodzeniem linii uśmiechu.

Często konieczne jest połączenie leczenia periodontologicznego z ortodontycznym w celu rozwiązania obu problemów.

Analiza badań przeprowadzonych na zwierzętach potwierdza pionowy zanik kości po przeprowadzeniu oczyszczenia konwencjonalną procedurą płatową (OFD) wespół z przesunięciami ortodontycznymi, lub po przeprowadzeniu procedur regeneracyjnych wespół z przesunięciami ortodontycznymi.

Do tej pory nie zostały opublikowane żadne histologiczne dowody regeneracji u ludzi w związku z OFD, jednak kilka badań pokazało korzyści z zabiegów regeneracyjnych GTR (Guided Tissue Regeneration) lub z użycia czynników wzrostu (Growth Factors) do histologicznego leczenia. Poza tym, wszystkie najnowsze przeglądy pokazały, że zabiegi regeneracyjne są lepsze niż zabieg płatowy oczyszczania w kontekście redukcji głębokości kieszonki, podniesienia poziomu przyczepu łącznotkankowego (CAL) i gwarantuje najmniejszą utratę poziomu dziąsła po zabiegu.

Kliniczny punkt widzenia postępowania ortodontycznego u pacjentów z poważnymi ubytkami kości nie był analizowany w kontrolowanych próbach randomizowanych badań; bardzo mało raportów prezentujących różne wyniki jest opublikowanych.

Celem tej prezentacji jest pokazanie nowych technik krok po kroku oraz klinicznych przypadków, omawiając zalety połączenia leczenia periodontologicznego i ortodontycznego, rozumiejąc wpływ sił ortodontycznych na przyzębie.