lernerDr Henriette Lerner

Dyrektor HL Dentclinic & Academy- prof. nadzw., Uniwersytet Jassy / Rumunia

 

WYKSZTAŁCENIE

wrzesień 1985 r. – czerwiec 1990 r. – lek. stom. (DMD), Uniwersytet Medyczny, Wydział Stomatologii Temeschburg, Rumunia

styczeń 1990 r. – lipiec 1993 r. – Szkolenie z chirurgii jamy ustnej, Akademia Fortbildungsak, Karlsruhe, Niemcy

lipiec 1993 r. – prywatna praktyka stomatologiczna – implantologia, periodontologia i stomatologia estetyczna, Bruchsal, Niemcy

1995 – tygodniowe szkolenie na Harvardzie

maj 1998 r. – specjalista implantolog, DGZI

wrzesień 2002 r. – Dyplomata ICOI

wrzesień 2004 – Ekspert ds. implantologii DGOI

2006-2007 – szkolenie z zakresu chirurgii jamy ustnej na Uniwersytecie Medycyny i Farmacji „Carol Davila”, Bukareszt, Rumunia

lipiec 2006 r. – prywatna praktyka stomatologiczna, Baden Baden, Niemcy

2011 – prof. nadzw., Uniwersytet im. Gr. T. Popa, Jassy, Rumunia

2012 – dyrektor Koła Naukowego Northbaden DGOI, Baden Baden, Niemcy

2012 – Dyrektor HL Dentclinic, HL Academy

2012 – dyrektor Koła Naukowego w Seattle (SSC), Baden Baden, Niemcy

CZŁONKINI:

1. DGOI (Niemieckie Towarzystwo Implantologiczne) – członkini-założycielka i dyrektorka Koła Naukowego, Baden Baden, Niemcy

2. Dyplomata ICOI (Międzynarodowy Kongres Implantologiczny)

3. EAO (Europejskie Stowarzyszenie Osseointegracji)

4. BDO (Bundesverband Deutscher Oralchirurgen)

5. ASA (Amerykańskie Towarzystwo Estetyczne)

6. DGÄZ (Deutsche Geselschaft fur Aesthetische Zahnheilkunde)

7. DGZMK (Deutsche Geselschaft fur Zahn, Mund und Kieferheilkunde)

8. AACD (Amerykańska Akademia Stomatologii Kosmetycznej)

9. IGAEM (Internationale Geselschaft für Aesthetische Medizin)

Doradca redaktora PIP (Prosthetic Implantology Paper), Niemcy

Zarząd „Conflict and Dialogue“

 

DOŚWIADCZENIE DYDAKTYCZNE

2000 – obecnie

PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE

- Systemy implantów Paltop i C-Tech

- Instrumenty stomatologiczne Devemed i KMIZ

PUBLIKACJE:

„Implanty pojedyncze w praktyce codziennej” („Single-Tooth Implant in Daily Practice“, po niemiecku), Implantology Journal, styczeń 2004 r.

„Parametry estetyczne" – część 1 („Parameters of Aesthetics“, po niemiecku)

„Czynniki wpływające na zachowanie krawędzi kości okalającej ząb” („Factors Influencing the Preservation of Marginal Peri-Implant Bone”)

Journal of Oral Implantology, marzec 2006 r.

„Parametry estetyczne” – część 2 („Parameters of Aesthetics”, po niemiecku)

„Czynniki wpływające na zachowanie krawędzi kości okalającej ząb” („Factors Influencing the Preservation of Marginal Peri-Implant Bone”)

Journal of Oral Implantology, grudzień 2006 r.

„Czynniki wpływające na zachowanie krawędzi kości okalającej ząb” (Factors Influencing the Preservation of the Peri-Implant Marginal Bone), Implant Dentistry, t. 16, nr 2/2007

„Implantologia małoinwazyjna z użyciem implantów o małej średnicy” („Minimally Invasive Implantology with Small Diameter Implants (SDI)”), Implant Practice, luty 2009 r., t. 2, nr 1.

„Roczne badanie prospektywne czynników powodzenia leczenia miniimplantami i ich implikacje dla praktyki” („Prospective Study Cases of Patients over one Year Success Factors for Treatment with Mini-Implants and their Implications for Practice”), PIP, kwiecień 2010 r.

„Aspekty morfologii jamy ustnej jako czynniki decydujące w odbudowie za pomocą protezy nakładowej opartej na miniimplantach” („Aspects of Oral Morphology as Decision Factors in Mini-Implant Supported Over Denture”). Romanian Journal of Morphology and Embryology, 2010, 51(2):309–314

„Zmodyfikowane podejście kliniczne do poprawy estetyki przy odbudowie pełnego łuku” („Modified Clinical Approach for Improve Aesthetics in Full Arch Restoration”), Dental Tribune 2012

„Roczne wyniki przetrwania innowacyjnych implantów stomatologicznych. Badanie prospektywne” („One Year of Survival Rate Outcomes of Innovative Dental Implants. Prospective Clinical Study”), Implant Dentistry 2012

„Stosowanie syntetycznego hydroksyapatytu w chirurgii stomatologicznej” („Application of a Synthetic Hydroxyapatite in Dental Surgery”), EDI/Product Studies 2012

„Innowacyjny wzór implantu stomatologicznego wykazuje lepszą skuteczność, stabilność kości i korzyści estetyczne. Trzyletnie badanie retrospektywne z dwuletnim okresem obserwacji” („Innovative dental implant design shows improved success rate, bone stability and esthetic benefits A retrospective study over 3 years including 2-year follow-up) (w druku)

„Implantologia – broszura informacyjna dla pacjentów” („Oral Implantology - Patient Information Book”) opublikowana przez SPITTA 2012

 

WIEDZA FACHOWA Z DZIEDZIN:

- zaawansowane techniki przeszczepiania kości i tkanek

- zarządzanie tkankami miękkimi

- estetyka i funkcja w złożonych przypadkach implantologicznych

- implantologia minimalnie inwazyjna

- cyfrowe planowanie wirtualne