Dr n. med. Agnieszka Laskus, MScDr n. med. Agnieszka Laskus, MSc

Spec. I st. stomatologii ogólnej
Spec. II st. periodontologii
MSc w implantologii

Współwłaścicielka i współtwórca prywatnej Kliniki Stomatologicznej Trio-Dent.

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Jest specjalistą I stopnia stomatologii ogólnej i II stopnia periodontologii. Przyznany z wyróżnieniem tytuł naukowy doktora nauk medycznych obroniła w 2001 roku w oparciu o tematykę leczenia implantacyjnego w periodontologii i ocenę immunologiczną stanu zdrowia pacjentów.

Po ukończeniu studiów podyplomowych z zakresu implantologii, w 2012 roku jako pierwszy z polskiej grupy lekarz na tym wydziale obroniła tytuł naukowy Master of Science of Oral Implantology nadany przez prestiżowy Uniwersytet Medyczny J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem. Trzy lata wcześniej ukończyła Curriculum Implantologiczne na tej samej uczelni uzyskując międzynarodowy certyfikat umiejętności w implantologii stomatologicznej („Certificate In Oral Implantology”). Podobny certyfikat został jej także przyznany przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej.

Były pracownik naukowy Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie - Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia.

Obecnie zajmuje się leczeniem periodontologicznym i implantologicznym w Prywatnej Klinice Stomatologicznej Trio-Dent.

Głównym tematem jej zainteresowań jest kompleksowe leczenie chorób przyzębia oraz implantologia stomatologiczna ze szczególnym uwzględnieniem badań klinicznych nad stosowaniem różnych materiałów wszczepowych w chirurgicznej regeneracji tkanek u pacjentów. Od ponad 20 lat stosuje w praktyce klinicznej implanty stomatologiczne oraz rozliczne materiały naprawczo-regeneracyjne różnych firm.

Jest autorem ponad 100 publikacji i wystąpień naukowych (w tym kilkunastu zagranicznych) w dziedzinie periodontologii i implantologii. Członek międzynarodowych grup badawczych pracujących nad nowymi materiałami stomatologicznymi wprowadzanymi na rynek. Uczestnik licznych szkoleń zagranicznych m.in. w Niemczech, Szwecji, Szwajcarii, Norwegii, Danii, Belgii, USA. Organizator kursów szkoleniowych dla lekarzy z zakresu implantologii i chirurgii periodontologicznej.

Członek: Amerykańskiego Towarzystwa Periodontologicznego, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej, European Accademy Of Osseoinetegration, Active Member Friadent Club Osteology Fundation.

Od 2012 roku aktywnie działa na rzecz edukacji i pomocy stomatologicznej w Fundacji Dr Laskus, której jest współzałożycielem i jednym z fundatorów. Jest autorem wielu publikacji o charakterze edukacyjnym oraz niejednokrotnie była zapraszana jako ekspert do programów telewizyjnych i audycji radiowych.

25 lutego 2017, sobota 11:30 – 12:40 Terapia zespołowa w wybranych przypadkach klinicznych pacjentów zakwalifikowanych do leczenia implantologicznego – część 1 Dr n. med. Agnieszka Laskus, MSc
25 lutego 2017, sobota 15:30 – 16:40 Terapia zespołowa w wybranych przypadkach klinicznych pacjentów zakwalifikowanych do leczenia implantologicznego – część 2 Dr n. med. Agnieszka Laskus, MSc