sametDr Nachum Samet, DMD

Dr Nachum Samet był profesorem na Harvard School of Dental Medicine od 2011 roku. Był także kierownikiem protetycznych studiów doktoranckich i podoktoranckich w latach 2003-2008. Jest posiadaczem tytułów naukowych nadanych przez Hebrew University and Hadassah School of Dental Medicine w Jerozolimie (1987) oraz świadectwa kwalifikacji protetycznych Hebrew University and Hadassah School of Dental Medicine (1992). Jest członkiem licznych organizacji naukowych, w tym Academy of Osseointegration, American Dental Education Association, gdzie jest sekretarzem sekcji periodontologii.

Od momentu ukończenia studiów dr Samet uczył na studiach doktoranckich i podoktoranckich przyczyniając się do rozwoju programu nauczania periodontologicznego zarówno na Hebrew University jak i w Harvard School of Dental Medicine. Był także organizatorem i wykładowcą licznych kursów z zakresu implantologii i planowania leczenia implantologicznego. Za swój dorobek nauczycielski dr Samet otrzymał wiele nagród, w tym Distinguished Junior Faculty Award of the Harvard School of Dental Medicine for 2006. W roku 2007 był uhonorowany przez Uniwersytet w Harwardzie nagrodą Best Teachers. Obecnie dr Samet zajmuje się badaniami klinicznymi, nauczaniem i stacjonarną praktyką obejmującą wszystkie fazy leczenia implantologicznego i periodontologicznego.