szwarczynskiM.Sc. dr n. med. Andrzej Szwarczyński

Absolwent Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W latach 1993-2007 pracował w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej IS AM w Poznaniu gdzie po zdaniu egzaminu specjalizacyjnego 1 stopnia z chirurgii stomatologicznej i 2 stopnia z chirurgii szczękowej (egzamin zdany z wyróżnieniem), obronił pracę doktorską. Odbył stypendium w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej na Uniwersytecie w Kilonii.

Aktywny członek Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej. Uczestniczy w licznych kongresach naukowych krajowych i zagranicznych (Zurich, Edynburg, Barcelona, Berlin, Lucerna, Ferrara) jak i szkoleniach z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej i implantologii (członkowstwo PSI/DGOI/ICOI Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne/ Deutsche Gesellschaft fur Orale Implantologie/ International Congress of Oral Implantologists, oraz OSIS EDI Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej). W 2011 otrzymał tytuł Ekspert ds. Implantologii Stomatologicznej PSI, Expert in Oral Implantology DGOI oraz Diplomate in Oral Implantology ICOI. W 2008 ukończył Curriculum Implantologii na Uniwersytecie im. J. W .Goethe we Frankfurcie nad Menem. Od 2009 w ramach Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego jest odpowiedzialny za współprowadzenie części teoretycznej i praktycznej Curriculum Implantologicznego i odbieranie egzaminów praktycznych. Od 2011 jest członkiem Rady Naukowej PSI. Należy do grupy badawczej Ankylos Syncone Scientific Group. Jest autorem i współautorem ponad 30 prac naukowych w tym 4 opublikowanych w czasopismach zagranicznych oraz autorem i współautorem 2 rozdziałów w skrypcie i podręczniku akademickim. W 2012 r. ukończył studia na Uniwersytecie im. J. W Goethe we Frankfurcie nad Menem uzyskując tytuł Master of Science in Oral Implantology. Członek Lions Club Concordia w Poznaniu (największa charytatywna organizacja na Świecie)- pełnił funkcję sekretarza klubu 2 kadencje, prezydenta klubu 2 kadencje. Kolejno pełnił funkcję przewodniczącego strefy Poznań 1 i był członkiem Gabinetu Gubernatora Okręgu.