smigiel tomasz minM. Sc. lek. stom. Tomasz Śmigiel

Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w 1997. W ramach ustawicznego kształcenia wziął udział w wielu krajowych i międzynarodowych kongresach m.in. w Kopenhadze, Bostonie, Berlinie, Frankfurcie, Londynie, Heidelbergu, Frankfurcie, Madrycie, Mediolanie, Londynie.

W roku 2009 ukończył „Curriculum Implantologiczne” na Uniwersytecie im Johana Wolfganga Goethego we Frankfurcie na Menem. Zyskał dzięki temu szeroką wiedzę i umiejętność implantologa.

Od 2010 roku studiował na tymże Uniwersytecie, aby w maju 2012 roku uzyskać stopień naukowy „Master of Science in Oral Implantology” na podstawie pracy naukowej Master Thesis „The retentive force evaluation of a novel retainer for removable dentures.”

W marcu 2012 przeprowadził innowacyjne badania na Uniwersytecie im W.Goethego we Frankfurcie nad Menem wraz z inż. Holgerem Ziprichem. Badania nadzorował osobiście prof. Paul Weigl. Badania dotyczyły wytrzymałości nowych systemów teleskopowych tworzonych wirtualną techniką CAD/CAM.

Innowacyjna metoda teleskopowa do mocowania prac protetycznych na implantach, którą zaproponował Tomasz Śmigiel spotkała się z wielkim uznaniem, a Zarząd Uniwersytetu Goethego Poprosił dr Tomasza Śmigiel o możliwość kontynuowania badań z jego udziałem. Badania rozpoczęły się we wrześniu 2013 roku.

Autor wielu publikacji w branżowej prasie medycznej.

Obecnie członek Zarządu Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej, która wyznacza kierunki w rozwoju i edukacji stomatologicznej w Polsce. W ramach działalności PASE (należącej do IFED – The International Federation of Esthetic Dentistry) organizowane są międzynarodowe kongresy, które przyciągają słuchaczy i wykładowców z całego świata.

Jako pierwszy w Polsce wprowadził do swojej kliniki innowacyjny skaner firmy 3Shape o nazwie TRIOS. Mając wielkie doświadczenie z zakresu nowoczesnej stomatologii zorganizował w grudniu 2012 roku I konferencję naukową na temat CAD/CAM i Digital Dentistry „Technologia vs Sztuka”.

W 2014 roku został poproszony o objęcie stanowiska Redaktora Naczelnego magazynu: International Magazin of Digital Dentistry CAD/CAM. Jest to pierwszy i na razie jedyny taki magazyn ukazujący się w Polsce na temat stomatologii Cyfrowej.