saadounProf. André P. Saadoun, DDS, MS

Absolwent Wydziału Nauk Chirurgii Stomatologicznej w Paryżu oraz Wydziału Periodontologii na Uniwersytecie w Pensylwani. Absolwent Wydziału Implantologii na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles.

Był profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Periodontologii na Uniwersytecie Południowej Kalifornii. Jest także profesorem wizytującym na Wydziale Medycyny Stomatologicznej na Uniwersytecie Hadassah w Jerozolimie.

Jest posiadaczem dyplomu z Amerykańskiej Akademii Periodonologii i dyplomu Międzynarodowego Kongresu Implantologii Stomatologicznej ze specjalną nagrodą 25 lat wkładu dla Amerykańskiej Izby Periodontologii, Członek Honorowy American Dental Implant.

Otrzymał francuski medal "Narodowego Orderu Zasługi"

Światowej sławy wykładowca Periodontologii Estetycznej i implantologii, dr Saadoun napisał ponad 150 artykułów i kilka rozdziałów książki.

Współautor książek pt: “The Art of the Smile”, “The Art of Treatment Planning and recently Ridge Preservation—Updates and Innovations”.
Był również współredaktorem „Implant Site Development” opublikowanego w maju 2012 roku. Jego książka „Soft Tissue Management on Teeth and Implants” została opublikowana w grudniu 2012 roku i przetłumaczona na język rosyjski w sierpniu 2013 roku.

Jest także członkiem Rady Redakcyjnej czasopism naukowych, takich jak: “Practical Procedures and Aesthetic Dentistry”, “Implant Dentistry”, “Dental Implantology Update”, “Journal of Periodontology”, “European Journal of Esthetic Dentistry”, “Cosmetic Dentistry”, “European Journal of General Dentistry”, “Journal de Paro -Implntologie Orale”.

Ponadto, dr Saadoun jest członkiem Wydziału Global Institute of Dental Education (Los Angeles) oraz członkiem Wydziału Stomatologii Programu Edukacji XP (Atlanta).

Dr Saadoun prowadzi prywatną praktykę w Paryżu w zakresie Periodontologii Estetycznej i Chirurgii Implantologicznej.