Prof. dr Christos Perisanidis, PhDProf. dr Christos Perisanidis, PhD

ŻYCIORYS

Associate Professor Priv.-Dozent Dr. Dr. PhD Christos Perisanidis Department of Oral and Chirurgia Szczękowo-Twarzowa Medical University of Vienna

Dr Perisanidis jest obecnie profesorem chirurgii szczękowo-twarzowa na Medical University of Vienna.

Prowadzi badania kliniczne i projekty badawcze koncentrujące się na leczeniu pacjentów z rakiem głowy i szyi. Jego badania zostały sfinansowane przez Anniversary Fund of the Austrian National Bank oraz Fund of the Mayor of Vienna. Profesor Perisanidis współpracuje z wiodącymi międzynarodowymi grupami i ośrodkami badawczymi, takimi jak Biomarker Development Research Group and Center for Cancer Research, Medical University of Vienna, the Department of Medical Oncology, Yale University School of Medicine, New Haven, USA and Moores Cancer Center, University of California San Diego, USA.

Jest autorem lub współautorem kilku recenzowanych artykułów, które ukazały się w najlepszych czasopismach, takich jak Oral Oncology, Cancer Treatment Reviews, Clinical Cancer Research, and Annals of Oncology. Jest członkiem Komitetu Redakcyjnego Oral Oncology a także recenzentem w kilku renomowanych czasopismach, takich jak European Journal of Cancer, British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery oraz International Journal of Oral & Maxillofacial Surgery. Jest członkiem licznych towarzystw naukowych, w tym European Association for Cranio Maxillo-Facial Surgery, the AO (Arbeitsgemeinschafft für Osteosynthese) oraz the Comprehensive Cancer Center of Medical University of Vienna. Ma bogate doświadczenie w nauczaniu studentów studiów licencjackich i doktorantów na Medical University of Vienna.

Jest promotorem kilku prac dyplomowych. Został promotorem programu nauczania w klinice uniwersyteckiej stomatologii w Wiedniu, Austria. Gościnnie wykłada jako Starszy Wykładowca na wydziale Implantology Master Program na uniwersytecie BPP w Londynie, UK.

Profesor Perisanidis organizuje i przewodniczy wielu międzynarodowym konferencjom, sympozjom i seminariom. Organizuje i prowadzi światowej sławy kursy implantologii w Centrum Anatomii na Medical University of Vienna, gdzie są prowadzone wykłady i warsztaty z podstawowych i zaawansowanych technik chirurgicznych. Jest regularnie zapraszany na wiele międzynarodowych kursów i konferencji jako wykładowca, mówca lub przewodniczący.

25 lutego 2017, sobota 15:30 – 16:40 Estetyczne i funkcjonalne wyzwania w chirurgii stomatologicznej Prof. dr Christos Perisanidis, PhD