nissanProf. Joseph Nissan, DMD

Profesor Joseph Nissan otrzymał tytuł profesora nauk medycznych i stopień protetyka na Uniwersytecie Medycyny Stomatologicznej w Tel-Avivie. Jest starszym wykładowcą w Katedrze Protetyki oraz byłym dyrektorem wydziału Implantologii. Prezes Izraelskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej i były Prezes Izraelskiego Stowarzyszenia Protetyków.

Aktywny członek wielu międzynarodowych towarzystw stomatologicznych, w tym: Międzynarodowego Kolegium Protetyki (ICP), Akademii Osseointegracji (AO), Międzynarodowego Kongresu Implantologii (ICOI), Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań Stomatologicznych (IADR), Europejskiej Akademii Osseointegracji (EAO).

Prof. Nissan pełni funkcję międzynarodowego recenzenta kilku międzynarodowych czasopismach stomatologicznych, w tym: International Journal of Oral and Maxillofacial Implant, Journal of Clinical Implant Dentistry and Related Research, Journal of Oral Rehabilitation, Journal of Biomedical Materials Research. Prof. Nissan jest międzynarodowym wykładowcą i autorem ponad 70 publikacji międzynarodowych z protetyki stomatologicznej i implantologii.