goldsteinProf. Moshe Goldstein, DMD

Kierownik Podyplomowego Wydziału Periodontologii w Medycznym Centrum Uniwersytetu Hebrajskiego Hadassah w Jerozolimie, Izrael.

Profesor Goldstein w 1986 roku ukończył Wydział Stomatologii na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie.
W latach 1986 - 1990 swoją wiedzę z zakresu periodontologii poszerzał w trakcie studiów podyplomowych
w Medycznym Centrum Uniwersytetu Hebrajskiego Hadassah w Jerozolimie a w 1990 roku otrzymał Dyplom Specjalisty w Periodontologii.

Profesor Goldstein był prezesem Izraelskiego Towarzystwa Periodontologii i prezesem Zarządu Izraelskiej Rady Naukowej. Był członkiem Komitetu Wykonawczego Europejskiej Federacji Periodontologii w ostatnich czterech latach, w 2012 pełnił funkcję przewodniczącego Europejskiej Federacji Periodontologii. Profesor Goldstein był zaangażowany w rozwój i badania kliniczne technik chirurgicznych przyzębia, materiałów regeneracyjnych kości i systemów implantologicznych.

Międzynarodowy wykładowca, który publikował swoje badania naukowe w branżowych czasopismach w rozmaitych dziedzinach, w tym periodontologii, chirurgii plastycznej, chirurgii rekonstrukcji twarzy i implantologii w atroficznych i problematycznych miejscach.

Profesor Goldstein jest dyrektorem Podyplomowego Wydziału Periodontologii w Medycznym Centrum Uniwersytetu Hebrajskiego Hadassah w Jerozolimie. Prowadzi prywatną praktykę w zakresie periodontologii i implantologii stomatologicznej w Tel-Avivie.